סל הקניות שלי
תקנון ותנאי השימוש באתר
 • תקנון ותנאי השימוש באתר


  תקנון ותנאי השימוש באתר www.apexparts.co.il

   

  מבוא
  1. התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
  2. אתר www.apexparts.co.il הינו אתר אינטרנט המשמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגה ורכישת מוצרים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
  3. רשאים להשתתף במכרז בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים קבועה בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. 
  4. תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
  5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין www.apexparts.co.il לכל דבר ועניין.
  6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. 
  7. גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.


  המכירות - כללי
  1. אתר www.apexparts.co.il מאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה, מהירה ומאובטחת (להלן: "החברה")

  המוצרים המוצעים למכירה
  1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר מחירון של המוצר המוצע למכירה כפי שנמסר ע"י- www.apexparts.co.il (להלן: “דף המכירה”) 
  2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על הקישורית "פרטים" בדף המכירה כפי שיופיע באתר.
  3. מובהר כי האחריות בבחירת המוצר הנרכש והתאמתו לצרכיו ו/או גדם רכבו תהא על הרוכש בלבד ואין לראות בתאור המוצר ע"י החברה כל יעוץ מקצועי.

  שיטות המכירה ב www.apexparts.co.il
  מכירת מוצרים במבצע

  בעת מכירת מוצרים שמוצעים במצבע, כמות המוצרים הנה מוגבלת ובמחיר קבוע מראש.
  הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן: 
  1.www.apexparts.co.il תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצרים המוצעים למכירה וכן את המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי והחברה תהיה רשאית לשנות ו/או להפסיק את תנאי המבצע בכל עת.
  2. במכירה הנ"ל רשאי כל רוכש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר עצמו או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של האתר, כפי שיפורסם. 
  3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש תוך 24 שעות (בהתאם לתנאי העבודה של החברה) ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה. 

  אופן ההשתתפות במכירות 
  1.  כל רוכש ימלא את כתובת הדוא"ל שלו באתר החברה במקום המיועד לכך, לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שידרש ע"י האתר כגון: שם, כתובת, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'. 
  2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. 
  לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
  3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע www.apexparts.co.il בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות כרטיסי האשראי ועם אישור ההזמנה וביצוע התשלום תינתן לרוכש הודעה מתאימה לפיה העסקה אושרה.
  4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבי www.apexparts.co.il  וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה בקישור אשר יישלח לרוכש תוך 24 שעות באמצעות כתובת הדוא"ל אותה ציין בעת מילוי הפרטים. 
  5. חיוב הרוכש בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
  6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי www.apexparts.co.il יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי תוצג לרוכש הודעה מתאימה.
  9. הרוכש יחשב כמי שביצע העסקה בפועל רק בתנאי שעמד בכל תנאי התקנון ורק לאחר אימות ובדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור חברות האשראי לרכישה.
  10. יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט מדי פעם רצופה בתקלות שונות אשר משפיעות בין השאר על קצב התקשורת והעברת הנתונים אשר אינן בשליטת החברה.

  ביטול הצעות 
  1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק). 
  2. ניתן לבטל את הרכישה ע"י פניה לחברה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל apex@info-apex.com ובתנאי שהמוצר הנרכש טרם נשלח ע"י החברה לכתובת הרוכש.
  3. אם נשלח ו/או סופק המוצר לרוכש, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה אלא בתנאים הקבועים בסעיף "מדיניות החזרת / החלפת מוצרים" לתקנון. 
  4. מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזאת כי לא ניתן להחזיר מוצרים שסופקו לידי הרוכש ואשר אריזתם המקורית נפתחה ו/או נעשה בהם שימוש כלשהו אלא לאחר שניתנה הסכמה מראש ע"י החברה ולשיקול דעתה הבלעדי. 
  5. www.apexparts.co.il יהיו רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים: 
  5.1 נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  5.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  5.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. 
  7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה ומכירה, רשאים www.apexparts.co.il לבטל את ההזמנה והמכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. 
  הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון. 

  www.apexparts.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש ו/או טעות טכנית בהצגת המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום. במקרה כזה, תשלח הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון, כפי שנמסר ע"י הרוכש בתהליך הרכישה.

  www.apexparts.co.il לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי. 

  אספקת המוצרים 
  1. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה ע"י הרוכש, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 
  2. החברה תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום המלא ולאחר ארישור העסקה ע"י חברת האשראי.
  www.apexparts.co.il לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 
  2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
  2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית www.apexparts.co.il יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  4. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 

  • זמן האספקה הינו עד 7 ימי עסקים.     
  • אספקת מוצרים מתבצעת עי"י  דואר ישראל או חברת "ציטה".  .                                                                                         
  • זמן האספקה תלוי בגורמים נוספים ועשוי להתארך.
  • הלקוח יעודכן במקרה וקיימת בעיה באספקת מוצר ותינתן לו האפשרות לבחור מוצר אחר, להמתין או לבטל את ההזמנה.
  • לא יינתן פיצוי כלשהו בשל עיכוב באספקה.
  קניין רוחני

  כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו (כגון עיצוב, מידע, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סימני מסחר, סימני שירות, וכל תוכן קנייני אחר)- הינם של אפקס חלקי חילוף בע"מ בלבד, או של צד שלישי אשר העניק לאפקס חלקי חילוף בע"מ זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מאפקס חלקי חילוף בע"מ. כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה ,קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של אפקס חלקי חילוף בע"מ כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאפקס חלקי חילוף בע"מ. חלק מתכני האתר עשויים אף להכיל מידע או סימנים או תוכן הכפופים לזכויות היוצרים של יצרנים ו/או ספקים חיצוניים ו/או חברות קשורות של אפקס חלקי חילוף בע"מ. אלא אם נאמר אחרת במפורש, כל הסימנים המופיעים באתרי האינטרנט של אפקס חלקי חילוף בע"מ כפופים לזכויות סימני המסחר של אפקס חלקי חילוף בע"מ, לרבות ולא רק לוחיות, שמות דגמים וכן לוגו החברה, סמליה וסמלי מותגיה.

  אבטחת מידע ופרטיות
  1. www.apexparts.co.il נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע וכן על העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.
  2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. 
  3. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, www.apexparts.co.il לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  4. www.apexparts.co.il מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
  5. www.apexparts.co.il ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז www.apexparts.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית 
  6. www.apexparts.co.il לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו בלבד.
  7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי להרכבתו ו/או תחזוקתו של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת. 
  8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של www.apexparts.co.il ו/או מי מטעמה . 
  9. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם www.apexparts.co.il
  10. רישומי המחשב של www.apexparts.co.il בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
  11. נפלה טעות בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את www.apexparts.co.il יהיו רשאים לבטל מכירה אשר נתקבלה ע"י מי מהגולשים הקונים באתר.

  אמינות ב www.apexparts.co.il
  1.  www.apexparts.co.il מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה  www.apexparts.co.il לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר. 
  2. לכל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל העסקאות שבוצועו ע"י הרוכשים קיים תיעוד מלא במאגרי החברה. 

  מדיניות החזרת / החלפת מוצרים
  כללי ביטול מלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.
  מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם (ע”פ תקנות ביטול עסקה - התשע”א 2010)
  1. ניתן להחזיר או להחליף מוצר רק בהתאם לתנאים האמורים להלן:
  א. החזרת/החלפת מוצרים תהא עד 14 יום ממועד האספקה וכנגד הצגת חשבונית מס מקורית/פתק החלפה או הוכחה אחרת שתניח דעתה של החברה לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום.
  ב. יתקבלו להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש ו/או הרכבה.
  ג. החזרה של מוצר תתבצע באמצעות החזרתו למחסני החברה ע"י הרוכש ועל החשבונו.  
  ג. אין החזרה או ביטול הזמנה של מוצרים, אשר הוזמנו בהזמנה מיוחדת (מוצרים אשר אינם במלאי החברה ו/או הוזמנו במיוחד לפי בקשת/דרישת הרוכש).
  ד. אין החזרת חלקי חשמל.
  2. לא ניתן להחזיר או להחליף מוצרים שהלקוח קיבל כהטבה בגין רכישה.
  3.למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל זיכוי בגין מוצר אשר החזרתו אושרה ע"י החברה לא יעלה על המחיר אשר שולם ע"י הרוכש בפועל עת רכישתו. 

  אחריות

  החברה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, למעט מקרים בהם צוין אחרת. כמו כן, החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח או מי מטעמו שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

  החברה, או מי מטעמה, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

  החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים או לא תקינים אלא אם ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה (במקרה כזה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר).


   החזר כספי

  1 כאשר התשלום שולם ע”י הצרכן במזומן, החזרת התמורה ע”י החברה תהיה במזומן.
  2 כאשר התשלום שולם ע”י הצרכן בכרטיס אשראי:
  א. אם חשבון החברה לא זוכה יבוטל החיוב.
  ב. אם החשבון החברה זוכה- היא תודיע לחברת האשראי על ביטול העסקה וחברת האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הלקוח בניכוי דמי הביטול בהתאם לסעיף 4.
  3. צ’קים שטרם נפרעו- צ’ק של לקוח שטרם נפרע, יוחזר הצ’ק המקורי ללקוח תוך 5 ימים ממועד פירעון  הצ’ק.
  4. לקוח שיבקש להחליף תקבול ו/או לבטל עסקה שבוצעה בצ’קים או באשראי יחויב בסך 5% מסך הרכישה וכן בעלות דמי המשלוח אשר שולמו ע"י החברה בעת הרכישה.

  מדיניות החזרת /  החלפת מוצרים באחריות

  1. אחריות מוגבלת להחלפת המוצר שהוכח שהיה פגום בעת רכישתו ובכל מקרא הפיצוי לא יעלה על מחיר המוצר הפגום אשר שולם ע"י הרוכש בעת רכישתו.
  2. אחריות למוצר תעבורה תקפה רק במקרא ומוצר או חלק הורכב במוסך מורשה משרד התחבורה בלבד, עם הצגת חשבונית על ביצוע עבודה.
  3. אין אחריות על משאבות מים, אשר נמצאים עלייה סימני קורוזיה.
  4. האחריות למוצרים היא לתקופה של שלושה חודשים בלבד מיום הרכישה.
  טלפון ישיר להנהלת החברה 04-8742272 בימים א' – ה' בשעות 08:00-17:00
   

  שונות
  1. הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור חיפה והקריות.

  2. התקנון עודכן ביום 19/04/18 וניתן לשינוי בכל עת ע"י www.apexparts.co.il על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

  צוות www.apexparts.co.il מאחל לכולכם קנייה מהנה.

  המחירים תקפים להזמנות און ליין באתר בלבד
  ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד